•  Inleiding cursus
•  1. Vooraf
•  2. HTML
•  3. Tags en codes
•  4. Attributen
•  5. Kleur
•  5 b. Kleurencodes
•  6. Links en buttons
•  7. Plaatjes
•  8. Opmaak: tabellen
•  9. Opmaak: frames
•  10. Head
•  11. Mappen en subdomeinen
•  12. Uploaden
•  13. Zoekmachines
•  14. Tips
•  15. Diversen
•  16. Hersenkrakers
•  17. Tot besluit


ROZEMARIJNONLINE

De Apple paginaCursus HTML voor OSX

De Apple Macintosh site van RozemarijnOnline


5 b.  Kleurencodes HTML    -    color codes HTMLRuim 400 HTML kleurencodes!!! Overzichtelijk per tint gesorteerd. Ruime keus: geef kleur aan je website!

Kopieer de kleurencodes uit de gekleurde veldjes. Kleurencodes hebben in HTML altijd een # (hekje) voor de code staan, en het totaal staat tussen dubbele aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: <font color=“#CC0000”>

Per kopje volgt eerst een overzicht van vaste kleurcodes en daarna volgen samengestelde codes (het precieze resultaat kan daarbij per monitor iets verschillen).
Kleurencodes HTML:   rood

Color codes HTML:   red

 FF3333 


 FF0033 


 FF3300 


 FF0000 


 CC3333 


 CC3300 


 CC0033 


 CC0000 


 990000 


 993300 

 EE0000 


 DD00000 


 690000 


 730000 


 790000 


 F62217 


 E41B17 


 F62817 


 E42217 


 C11B17 


 DC143C 


 B22222 


 8B0000 


 FF6347 


 BB0000 


 C11B17 


 800517 


 7B0000 


 6F0000 


 800000 

Kleurencodes HTML:   oranje   -   geel

Color codes HTML:   orange   -   yellow

 FFCC99 


 FF9966 


 FF9933 


 FF6600 


 FF6633 


 FFCC66 


 FFCC33 


 FFCC00 


 FF9900 


 FF4500 


 FFFFCC 


 FFFF99 


 FFFF66 


 FFFF33 


 FFFF00 

 FF5000 


 FF6600  


 FF9900 


  


  


 FFF8C6 


 FFE87C  


 FDD017 


 FBB917 


 FBB117 


 F4A460 


 DAA520 


 FF8C00 


 FFD700 


 FFA500 

Kleurencodes HTML:   groen

Color codes HTML:   green

 CCFF99 


 CCFF66 


 CCFF33 


 CCFF00 


  


 99FF66 


 99FF33 


 99FF00 


 99CC00 


 CCCC33 


 66FF33 


 66FF00 


 33FF00 


 66CC00 


 33CC00 


 CCFFCC 


 99FF99 


 66FF66 


 33FF33 


 00FF00 


 33FF66 


 00FF66 


 00FF33 


 00CC33 


 00CC66 


 00CC00 


 009900 


 009933 


 006633 


 006600 


 00CC66 


 00FF99 


 33FF99 


  


  


 66FF99 


 33FF99 


 33FF66 


 00CC99 


 009966 


 66CC99 


 33CC99 


 33CC66 


 339966 


 336633 


 99CC99 


 66CC66 


 33CC33 


 339933 


 336633 


 99CC66 


 99CC33 


 66CC33 


 333300 


 003300 


 999933 


 666633 


 669933 


 336633 


 336600 

 ADFF2F 


 7FFF00 


 7CFC00 


 00FF00  


 8FBC8F 


 32CD32 


 228B22  


 005500 


 006400 


 008000 


 3CB371 


 2E8B57 


 00FA9A 


 00FF7F 


  


 9ACD32 


 688E23 


 556B2F 


 90EE90 


 98FB98 

Kleurencodes HTML:   blauw

Color codes HTML:   blue

 99FFCC 


 66FFCC 


 33FFCC 


 00FFCC 


 00CCCC 


 CCFFFF 


 99FFFF 


 66FFFF 


 33FFFF 


 00FFFF 


 99CCFF 


 66CCFF 


 33CCFF 


 00CCFF 


 00CCCC 


 6699FF 


 3399FF 


 0099FF 


 0099CC 


 009999 


 3366FF 


 0066FF 


 0066CC 


 006699 


 006666 


 0033FF 


 0033CC 


 003399 


 003366 


 003333 


 99CCFF 


 9999CC 


 6666CC 


 3333CC 


 333399 


 6699CC 


 3399CC 


 3366CC 


 336699 


 333366 


 99CCCC 


 66CCCC 


 33CCCC 


 339999 


 336666 


 CCCCFF 


 9999FF 


 6666FF 


 3333FF 


 0000FF 


 6633FF 


 6600FF 


 3300FF 


 3300CC 


 0000CC 


 330099 


 000099 


 000066 


  


  

 F0FFFF 


 F0F8FF 


 87CEFA 


 00BFFF 


 1E90FF  


 E0FFFF 


 ADD8E6 


 6495ED 


 7B68EE  


 6A5ACD  


 F5FFFA 


 B0E0E6 


 87CEEB 


 4682B4 


 4169E1 


 0000FF 


 0000CD 


 00008B 


  483D8B 


 4B0082 


 000080  


 191970 


  


  


  


 AFEEEE 


 00CED1 


 48D1CC 


 40E0D0 


 7FFFD4 


 66CDAA 


 20B2AA 


 008B8B 


 5F9EA0 


  

Kleurencodes HTML:   paars   -   roze

Color codes HTML:   purple   -   pink


 6600CC 


 660099 


 660066 


  


  


 9966FF 


 9933FF 


 9900FF 


 9900CC 


 990099 


 CC99FF 


 CC66FF 


 CC33FF 


 CC00FF 


 CC00CC 


 FFCCFF 


 FF99FF 


 FF66FF 


 FF33FF 


 FF00FF 


 FF99CC 


 FF66CC 


 FF33CC 


 FF00CC 


 CC0099 


 FF6699 


 FF3399 


 FF0099 


 CC0066 


 990066 


 FFCCCC 


 FF9999 


 FF6666 


 FF3366 


 FF0066 


 CC99CC 


 CC66CC 


 CC33CC 


 CC3399 


 993399 


 9966CC 


 9933CC 


 663399 


 6633CC 


  


 9400D3 


 9932CC 


 8B008B 


 4B0082 


  


 8B008B 


 9932CC 


 9400D3 


 800080 


  


 BA55D 


 9370D8 


 DA70D6 


 DDA0DD 


 CD5C5C 


 FF1493 


 FF69B4 


 FAAFBA 


 F08080 


 FA8072 


 C71585 


 D87093 


 EE82EE 


 FFB6C1 


 FAAFBE 


 E6E6FA 


 FFF0F5 


 FFE4E1 


 FFC0CB 


 D8BFD8 


 FFC0CB 


 D8BFD8 


 FFB6C1 


 F08080 


 FA8072 

Kleurencodes HTML:   wit,   crème-wit  en   pastel

Color codes HTML:   white,   cream  and   soft colors

 FFFFFF 


 FFFFCC 


 FFFF99 


  


  


 FFCCCC 


 FF9999 


 FF99CC 


 FFCCFF 


 FF99FF 


 CC99FF 


 CCCCFF 


 CCFFFF 


 99FFFF 


 99CCFF 


 CCFFCC 


 CCFF99 


 99FFCC 


 99FF99 


 9999FF 

 FFFFF0 


 FFF8DC 


 F8F8FF 


 FFFAF0 


 F5FFFA 


 F5F5F5 


 FFFAFA 


 FFF5EE 


 F0FFFF 


 F8F8FF 


 F0FFF0 


 FDF5E6 


 FFEFD5 


 FAEBD7 


 F5F5DC 


 FFFACD 


 FAFAD2 


 FFFFE0 


 FAF0E6 


 FFDAB9 


 FAEBD7 


 FFE4C4 


 FFEBCD  


 FAFAD2 


 FFFACD 


 FFF0F5 


 FFE4E1 


 FFF0F5 


 FFE4E1 


 FFF0F5 

Kleurencodes HTML:   aardetinten,  terracotta,  en bijpassend

Color codes HTML:   colors of the earth,  terracotta,  and matching

 CC6699 


 CC3366 


 993366 


 663366 


  


 CC9999 


 CC6666 


 CC3333 


 993333 


  


 CC9966 


 CC9933 


 CC6633 


 996633 


 663333 


 CCCC99 


 CCCC66 


 CCCC33 


 999933 


 666633 


 669933 


 336633 


 333333 


  


  


 669966 


 999966 


 996666 


 669999 


 666699 


 996699 


 999999 


 666666 


  


  


 D2691E 


 B8860B 


 DAA520 


 CD5C5C 


 F08080 


 556B2F 


 8FBC8F 


 808000 


 688E23 


 CD853F 

Kleurencodes HTML:   beige,  bruin,  grijs,  zwart

Color codes HTML:  beige,   brown,   grey,   black

 CCCC99 


 999966 


 CC9966 


 CC6600 


 990033 


 CC9933 


 996600 


 996633 


 993300 


 660033 


 660000 


 663300 


 663333 


  


  


 CCCCCC 


 999999 


 666666 


 333333 


 000000 


 FFEBCD 


 FFE4C4 


 F5DEB3 


 D2B48C 


 DEB887 


 FFE4B5 


 FFDEAD 


 BDB76B 


 CD853F 


 7F5217 


 F5DEB3 


 D2B48C 


 A0522D 


 8B4513 


 804000 


 EEE8AA 


 F0E68C 


 B8860B 


 C58917 


  


 DCDCDC 


 C0C0C0 


 D3D3D3 


 A9A9A9 


  


 778899 


 708090 


 808080 


 696969 


  

Standaard kleurencodes HTML:   standaard kleurennamen HTML

Basic color codes HTML:   basis color names HTML


Kleurnamen hebben geen # (hekje) voor de code, ze staan alleen tussen dubbele aanhalingstekens. (Het eerste vakje linksboven is: black).

 black 


 white 


 red 


 yellow 


 blue 


 green 


 gray 


 aqua 


 navy 


 purple 


 silver 


 maroon 


 fuchsia 


 teal 


 lime 


 olive 


  


  


  


  Extra service: kleurenoverzichten HTML (ook goed) op een aantal andere websites:


•    jumbo-psp.com             (generated color codes)

•    htmlgoodies.com             (generated color codes)

•    computerhope.com           (generated color codes)

•    texas university                 (standard basic color codes)

•    webmasterstart.nl                 (standard basic color codes)

•    htmlhelp.com                 (standard basic color codes)

•    webmonkey.com             (standard basic color codes)

•    theodora.com                 (standard basic color codes)
<<   Vorige deel                                  Volgende deel   >>


Naar boven                       Begin HTML-cursus                       Home